Słowa na czasie

Słowa na czasie” to seria podręczników przeznaczonych do nauki języka polskiego w gimnazjum autorstwa Małgorzaty Chmiel, Piotra Doroszewskiego, Anny Grabarczyk, Wilgi Herman i Zofii Pomirskiej. Została ona wydana nakładem wydawnictwa Nowa Era, które od bardzo wielu lat specjalizuje się w wydawaniu cenionych przez nauczycieli i uczniów materiałów na użytek szkolny. Numer dopuszczenia przez Ministra Edukacji Narodowej pierwszego z tomów: 95/1,2/2015/z1. W związku ze niedawną zmianą podstawy programowej i wygaszeniem gimnazjów, podręczniki po raz ostatni zostały użyte w roku szkolnym 2018/2019, ale nadal mogą być pomocną literaturą dodatkową pomocną do kształcenia w szkole podstawowej i średniej.

Zawartość podręczników

Seria została pomyślana jako podręczniki do kształcenia literackiego, kulturowego i językowe. Znaczy to, że znajdują się tam teksty i ich fragmenty autorstwa uznanych, polskich i nie tylko poetów i pisarzy. Każdy umieszczony w podręczniku utwór opatrzony jest konkretnymi pytaniami i informacjami przydatnymi w procesie interpretacji. W podręcznikach znajdują się także obrazy znanych artystów warte do omówienia podczas lekcji czy zdjęcia przedstawiające interesujące rzeźby czy wszelkie inne dzieła sztuki. Słowem, seria została stworzona, aby zbliżyć ucznia do kultury, pomóc mu ją rozumieć, doceniać i poprawnie interpretować. Chodzi także o kształcenie w uczniu umiejętności praktycznych: bezbłędnego pisania oraz czytania ze zrozumieniem. Obie kwestie są bardzo istotne w późniejszym, dorosłym życiu. Nie można zapomnieć również o zagadnieniach gramatycznych, które znajdowały się w programie gimnazjum. One również znajdują odbicie w treści podręczników: uczeń powinien bowiem znać podstawy gramatyki swojego własnego języka. Wszystkie treści zamieszczone w serii mają docelowo przygotować ucznia do kończącego edukacje na tym etapie egzaminu gimnazjalnego.

Skład serii

„Słowa na czasie” to seria, która składa się przede wszystkim z trzech podręczników: po jednym na każdy etap edukacji w gimnazjum. Treści w nich umieszczone są w ten sposób, aby nauczyciel był w stanie przerobić je wszystkie w okresie jednego roku szkolnego. Seria składa się także z zeszytu ćwiczeń, w którym znajdują się dodatkowe zadania orientujące się wokół zagadnień z kształcenia językowego. Pomaga ona więc ćwiczyć umiejętności pisania różnych form wypracowań, które mogły pojawiać się na egzaminie gimnazjalnym. Do serii wydano również inne dodatki dla szczególnie dociekliwych i sumiennych uczniów. Mianowicie wypuszczono dedykowane vademecum gimnazjalisty z kompleksową powtórką wszystkich koniecznych informacji oraz repetytorium przydatne przed egzaminem.

 


Posted in Podręczniki do nauki języków, Podręczniki szkolne and tagged , , , by with no comments yet.

To jest chemia 1

To jest chemia 1” to podręcznik do nauki chemii skierowany dla uczniów rozpoczynających edukację w liceum ogólnokształcącym bądź technikum. Zawiera on wiadomości realizowane w ramach zakresu rozszerzonego, a więc przygotowuje do zdawania egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Napisany został przez Marię Litwin, Szarotę Stykę-Wlazło oraz Joannę Szymońską. Wydany został przez wydawnictwo Nowa Era, które od bardzo wielu lat specjalizuje się w przygotowywaniu materiałów na użytek szkolny. Firma ta ceniona jest przez nauczycieli, a także przez uczniów. Podręcznik „To jest chemia 1” jest przygotowany z myślą o absolwentach szkoły podstawowej, zgodny jest z najnowszą podstawą programową obowiązującą po reformie edukacji. Fakt ten poświadcza numer dopuszczenia przez Ministra Edukacji Narodowej: 991/1/2019.

Treść podręcznika

Podręcznik zawiera zagadnienia związane z chemią ogólną oraz nieorganiczną. Wprowadza ucznia do nauki tego przedmiotu na wyższym poziomie niż czynił to wcześniej w szkole podstawowej. Jednocześnie jednak w odpowiednich momentach znajdują się powtórki odwołujące się do wiedzy, którą uczeń powinien wynieść z minionego etapu swojej edukacji. Mocną stroną podręcznika jest postawienie na praktyczne umiejętności: obserwację i formułowanie odpowiednich wniosków na podstawie przeprowadzonych eksperymentów chemicznych. Pozwala to zauważać kluczowe w tym przedmiocie związki przyczynowo-skutkowe. Przystępnie i dokładnie tłumaczy zawiłe kwestie zarówno problemowe, jak i typowo rachunkowe związane z konkretnym sposobem obliczania. Atrakcyjna szata graficzna i pogrubienie najważniejszych zagadnień daje uczniowi możliwość skupienia się na kluczowych dla zrozumienia przedmiotu kwestiach.

Celem egzamin maturalny

Podstawowym celem podręcznika jest przygotowanie ucznia już od pierwszych lat do egzaminu maturalnego wieńczącego jego edukację. Przede wszystkim publikacja zawiera liczne zadania typu maturalnego wraz z kompleksowymi przewodnikami po tym, jak je rozwiązać. Autorzy wychodzą z założenia, że oswajanie ucznia już pierwszych miesięcy nauki w szkole średniej z egzaminacyjnymi standardami korzystnie wpłynie na ich obeznanie z zadaniami i korzystnie rozwinie ich umiejętności. Systematyka jest bowiem jedną z ważniejszych podstaw przygotowania, zwłaszcza w przedmiotach ścisłych. Dla osób, które czują, że chcą robić więcej wydawnictwo przygotowało maturalne karty pracy z ćwiczeniami dedykowanymi dla każdego tematu przerabianego na lekcji. W ten sposób uczeń ma szansę powtórzyć sobie jeszcze raz materiał przerobiony w szkole, ewentualnie popracować samodzielnie nad nadal niejasnymi kwestiami.

 


Posted in Nauki ścisłe, Podręczniki szkolne by with no comments yet.

Welttour 3

Welttour 3” to trzecia część z serii podręczników przeznaczonych do nauki języka niemieckiego w szkole ponadgimnazjalnej – w liceum ogólnokształcącym bądź technikum. Napisana została przez Katarzynę Szachowską i Sylwię Mróz-Dwornikowską. Podręcznik został wydany z myślą zarówno o kształceniu podstawowym, jak i rozszerzonym. Wydany został nakładem wydawnictwa Nowa Era, które od bardzo wielu lat specjalizuje się w przygotowywaniu rozmaitych materiałów edukacyjnych na użytek szkolny. Numer dopuszczenia przez Ministra Edukacji Narodowej: 459/3/2013. W związku ze zmieniającą się podstawą programową po niedawnej reformie systemu szkolnictwa podręcznik po raz ostatni użyty zostanie przez rocznik rozpoczynający naukę w szkole średniej w roku szkolnym 2019/2020.

Praca z podręcznikiem

„Welttour 3” to podręcznik, który charakteryzuje się przede wszystkim swoją niestykaną wszechstronnością. Może być skutecznie wykorzystywany do pracy na rozmaitych poziomach językowych nawet w obrębie jednej grupy. Przydatny jest zarówno dla osób, które zdają język niemiecki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym na egzaminie maturalnym lub realizują przedmiot jedynie jako obowiązkowy drugi język nowożytny w szkole średniej. Aby pomóc przygotować się zwłaszcza tej pierwszej wymienionej grupie do egzaminu dojrzałości w podręczniku zamieszczono mnóstwo przykładowych zadań maturalnych. Wprowadzą one doskonale maturzystów w zagadnienia egzaminacyjne. Mocną stroną publikacji jest także połączenie w jednej książce podręcznika i ćwiczeń – ułatwia to pracę i powoduje, że wszystkie konieczne materiały do nauki języka uczeń znajdzie w tym samym miejscu. Oczywiście podręcznik jest tak przemyślany, aby jak najbardziej zapewniać uniwersalność. Nie musi być używany tylko i wyłącznie przez uczniów średniej, jest dobrą publikacją także dla osób, które po prostu z różnych przyczyn zechciały uczyć się języka niemieckiego.

Pomoce dla uczniów

Niewątpliwą pomocą dla uczniów jest oryginalność zamieszczonych w nim tekstów – pochodzą one z autentycznych źródeł niemieckojęzycznych. Sprawiające wiele trudności zagadnienia gramatyczne zostały natomiast ujęte w klarowne ramki, które w przystępny sposób tłumaczą uczniom jak używać poszczególnych konstrukcji językowych. Ćwiczenia są przypisane do każdego przerabianego tematu, co ułatwia systematyczną pracę, kluczową jeśli chce się na dobrym poziomie opanować język obcy. Ciekawą opcją są także filmy ZDF załączone na płytach CD, które pozwalają ćwiczyć wymowę i słuchanie języka niemieckiego w oparciu o wypowiedzi biegłych użytkowników mowy naszych sąsiadów zza Odry.

 


Posted in Podręczniki do nauki języków and tagged , , , by with no comments yet.